Informacje o Spółce

„LEGFARM”  Spółka Akcyjna w likwidacji
ul. Jaworzyńska 58, 59-220 Legnica

KRS 0000060393,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS

NIP 6910017265

kapitał spółki 910.000,00 (dziewięćset dziesięć tysięcy zł)

telefon: 76 8560 136
telefon komórkowy do likwidatora: 530 439 502